UdG
Presentation Presentació
Contacte Prącticum

Presentació Admin
Presentació Documents Generals

Pràcticum - Treball Social


El Pràcticum és un pilar important en la formació de l'estudiant de Treball Social que li permet iniciar-se en l’exercici de la professió i desenvolupar les competències, habilitats i actituds que li són pròpies.

El Pràcticum permet desenvolupar els tres eixos de la formació del grau: coneixements, habilitats i actituds.

Els objectius generals del pràcticum són:

  • Interrelacionar l'espai teòric de les classes amb la praxis que s’exerceix des del món professional.
  • Intercalar i aplicar la formació centrada en la metodologia, continguts i procediments tècnics amb la pràctica professional tenint en compte els valors i actituds com a elements rellevants.
  • Realimentar la necessària relació entre el món universitari i el món professional.

El pràcticum es realitza durant el primer semestre del quart curs del Grau de manera que l’estudiant ja ha assolit un cos teòric important que li permet un aprofitament òptim de l’experiència de les pràctiques.